KAMPANIA NA RZECZ BUDOWY ODPOWIEDNIEJ I KONIECZNEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ DLA MIASTA PŁOCKA I REGIONU WRAZ Z PROPONOWANYMI KONCEPCJAMI DLA JEJ REALIZACJI, OPIS ZAGADNIEŃ -- CZĘŚĆ 2.
Dodane przez Sylwester Fiet dnia Grudzień 20 2012 15:21:31
________________________________________"KONCEPCJA ROZDWOJENIA GŁÓWNEJ OSI ROZWOJU POLSKI DO 2030 ROKU NA PRAWĄ STRONĘ WISŁY" -- MAPY INNEJ, PROPONOWANEJ KONCEPCJI (W DUŻYM STOPNIU ZBLIŻONEJ DO POWYŻSZEJ) INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ, WYMAGANEJ DLA PŁOCKA I REGIONU. AUTOR PONIŻEJ ZAPREZENTOWANYCH KONCEPCJI: Jan WyrębkowskiLINK -- MAPA: IDEA KONCEPCJI ROZDWOJENIA GŁÓWNEJ OSI ROZWOJU POLSKI DO 2030 ROKU NA PRAWĄ STRONĘ WISŁY (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: IDEA KONCEPCJI ROZDWOJENIA GŁÓWNEJ OSI ROZWOJU POLSKI DO 2030 ROKU NA PRAWĄ STRONĘ WISŁY (MINIATURA)


Cytat opisu do powyższej mapy autora tej koncepcji:

"Opracowanie na podstawie załączników Nr 1 i Nr 2 z dnia 13.11.2010 roku, przesłanych w dniu 02.03.2011 roku do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Marszałka Województwa Mazowieckiego i Prezydenta Miasta Płocka przy konsultacji Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030."

"Idea koncepcji rozdwojenia głównej osi rozwoju kraju i zintegrowania głównej infrastruktury transportowej.

Koncepcja zakłada rozdwojenie głównej osi rozwoju kraju do 2030 roku na prawą stronę Wisły i wpisanie Płocka do miast wsparcia polityki regionalnej. Aktualna Koncepcja Rozwoju Kraju zakłada główną oś opartą o autostradę A2 Ustawienie Strategii Rozwoju Kraju do 2030 roku według przedstawianej autorskiej "Koncepcji...", pozwoli stworzyć lepszą spójność terytorialną Kraju. Będzie to sprzyjać dalszemu rozwojowi, a Płockowi pozwoli uporządkować swoją urbanistykę, zapewniając radykalną poprawę bezpieczeństwa funkcjonowania z zakładami dużego ryzyka awarii przemysłowej (ZDR-ami)."

________


LINK -- MAPA: DROGA "VIA EUROPE" PRZEZ PŁOCK (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: DROGA "VIA EUROPE" PRZEZ PŁOCK (MINIATURA)


Cytat opisu do powyższej mapy autora tej koncepcji:

"Koncepcja najbardziej funkcjonalnego układu dróg w Polsce. Odcinek drogi szybkiego ruchu spinający A2 przez A1 z S10 i S7 rozdwajający główną oś rozwoju kraju na prawą stronę Wisły (I etap), można w następnej kolejności rozbudować ją, stwarzając połączenie za pomocą drogi o nazwie roboczej: "Via Europe", łączącej się z węzłem drogowym w miejscowości Krzyżowa, spinającego autostradę A4 z drogą ekspresową A18 (II etap).

Także wyprowadzenie drogi szybkiego ruchu S10 z Warszawy, a nie z Płońska. Takie rozwiązanie docelowe ma dużą szansę na uzgodnienie, gdyż poprawia spójność infrastruktury transportowej, a także spójność terytorialną kraju i UE."

________


LINK -- MAPA: PROPONOWANY PRZEBIEG DROGI "VIA EUROPE" NA TLE MIEJSKICH I WIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: PROPONOWANY PRZEBIEG DROGI "VIA EUROPE" NA TLE MIEJSKICH I WIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH (MINIATURA)


Cytat opisu do powyższej mapy autora tej koncepcji:

"Rys. 31 projektu KPZK 2030 dobrze uzasadnia celowość poprowadzenia drogi 'Via Europe" przez Płock. Przeprowadzona przez Płock droga 'Via Europe" poprawiłaby spójność terytorialną kraju i zlikwidowałaby peryferyjność dużego obszaru w centrum kraju."

________


LINK -- MAPA: PROPOZYCJA ZINTEGROWANIA DROGOWEJ INFRASTRUKTURY KRAJU PRZEZ WYBUDOWANIE DODATKOWYCH DRÓG EKSPRESOWYCH (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: PROPOZYCJA ZINTEGROWANIA DROGOWEJ INFRASTRUKTURY KRAJU PRZEZ WYBUDOWANIE DODATKOWYCH DRÓG EKSPRESOWYCH (MINIATURA)


Cytat opisu do powyższej mapy autora tej koncepcji:

"Przedstawiona w dniu 02.03. 2011r. Ministerstwu Rozwoju Regionalnego przy konsultacji KPZK 2030 koncepcyjna propozycja zintegrowania dróg krajowych.

ZALETY:

-- zapewnia dobrą sieć drogową dla Płocka gdzie jest największa krajowa koncentracja niebezpiecznych i strategicznych zakładów

-- poprawia bezpieczeństwo funkcjonowania płockiego ośrodka przemysłowego i kraju,

-- dobrze integruje przestrzeń terytorialna kraju i UE,

-- realizuje strategię Komisji Europejskiej do 2050 roku, zakładającą lepsze zintegrowanie infrastruktury transportowej UE,

-- odciąża warszawski węzeł drogowy,

-- zapewnia dobre dojazdy z każdego kierunku do budowanego portu lotniczego w Modlinie.


Natomiast realizowany, obecny plan budowy krajowej sieci dróg ekspresowych i autostrad posiada szereg wad:

-- nie zapewnia dróg dla bezpiecznego funkcjonowania Płocka z największą krajową koncentracją niebezpiecznych i strategicznych zakładów,

-- nie zapewnia dobrej spójności terytorialnej kraju i dobrej spójności terytorialnej UE,

-- koncentruje natężenie ruchu w warszawskim węźle drogowym,

-- nie zapewnia dobrych dojazdów do budowanego portu lotniczego w Modlinie."

________


LINK -- MAPA: SIEĆ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W EUROPIE I KIERUNKI INTEGRACJI UNII EUROPEJSKIEJ NA WSCHÓD I KRAJE NADBAŁTYCKIE (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE) -- źródło grafiki: Wikipedia

____
MAPA: SIEĆ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W EUROPIE I KIERUNKI INTEGRACJI UNII EUROPEJSKIEJ NA WSCHÓD I KRAJE NADBAŁTYCKIE -- źródło grafiki: Wikipedia (MINIATURA)

________


LINK -- MAPA: OBSZARY INTEGRACJI W EUROPIE Z UDZIAŁEM POLSKI I INNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: OBSZARY INTEGRACJI W EUROPIE Z UDZIAŁEM POLSKI I INNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ (MINIATURA)

________


LINK -- MAPA "KONCEPCJA ROZDWOJENIA GŁÓWNEJ OSI ROZWOJU KRAJU -- VIA EUROPE PRZEZ PŁOCK"
"VIA EUROPE PRZEZ PŁOCK, WARSZAWA -- BYDGOSZCZ PRZEZ PŁOCK, OBWODNICA DK 60, OBWODNICA DK 62" (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)


____
MAPA: "KONCEPCJA ROZDWOJENIA GŁÓWNEJ OSI ROZWOJU KRAJU -- VIA EUROPE PRZEZ PŁOCK"
"VIA EUROPE PRZEZ PŁOCK, WARSZAWA -- BYDGOSZCZ PRZEZ PŁOCK, OBWODNICA DK 60, OBWODNICA DK 62"(MINIATURA)


Cytat opisu do powyższej mapy autora tej koncepcji:

"Koncepcja zakłada wyjście drogi szybkiego ruchu S10 do Szczecina od prawobrzeżnej Warszawy, a nie od Płońska (przejście jej po obrzeżach Płocka) oraz spięcie autostrad A2 i A1 przez Gostynin i Płock z drogą S7. Takie rozwiązanie poprawi spójność terytorialną kraju, stworzy bardzo dobre połączenia z całego kraju do Portu Lotniczego w Modlinie, pozwoli uporządkować urbanistykę Płocka zapewniając mu radykalną poprawę bezpieczeństwa funkcjonowania z zakładami dużego ryzyka awarii przemysłowej (ZDR-ami). Wykonując również obwodnice dla Płocka dróg krajowych Nr 60 i Nr 62 stworzono by sytuację, że Płock znalazłby się wewnątrz obwodnicowego ringu otaczającego miasto. Przedstawiana koncepcja jest rozwiązaniem bardzo dobrym dla Gostynina, Płocka, Warszawy, Północnego Mazowsza i spójności całego kraju."

________


LINK -- MAPA: "KONCEPCJA DOCELOWEGO UKSZTAŁTOWANIA PŁOCKA I ZEWNĘTRZNYCH POŁĄCZEŃ" -- POWIĘKSZENIE ZAZNACZONEGO FRAGMENTU POWYŻSZEJ MAPY, OZNACZONEGO JAKO: "ZAŁĄCZNIK NR 1" (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: "KONCEPCJA DOCELOWEGO UKSZTAŁTOWANIA PŁOCKA I ZEWNĘTRZNYCH POŁĄCZEŃ" -- "ZAŁĄCZNIK NR 1" (MINIATURA)
LINK -- MAPA Z POWIĘKSZONYM REJONEM PŁOCKA (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA Z POWIĘKSZONYM REJONEM PŁOCKA (MINIATURA)


Cytat opisu do powyższej mapy autora tej koncepcji:

"Koncepcja przedstawia propozycję docelowego ukształtowania urbanistycznego Płocka i powiązań z zewnętrzną infrastrukturą dla maksymalnie bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania Płocka z zakładami dużego ryzyka awarii przemysłowej (ZDR-ami). Z pośród jedenastu ZDR-ów zlokalizowanych w woj. mazowieckim, zlokalizowanych w rejonie Płocka jest 5 ( w tym 3 w kompleksie kombinatu rafineryjno-petrochemicznego i Baza surowcowo-magazynowa w Miszewku Strzałkowskim k/Płocka w tzw. „Plebance”). Są to obiekty strategiczne dla gospodarki krajowej i UE -- jeden z największych kompleksów rafineryjno-petrochemicznych w Europie. Proponowane rozwiązanie poprawia spójność terytorialną całego kraju, zapewnia bardzo dobre połączenia do Portu Lotniczego w Modlinie z Warszawy i z całego kraju.

W ramach konsultacji społecznej projektu KPZK 2030 takie rozwiązania dróg dla Płocka zaproponowano w dniu 02.03.2011r. Ministerstwu Rozwoju Regionalnemu. Płock posiadałby wykształtowany RING wokół miasta i doskonałe rozwiązania komunikacyjne (drogowe i kolejowe) w każdym kierunku. Realizacja sukcesywna -- nie wszystko do 2030 roku, ale wszystko zaplanowane i ujęte w Planach Zagospodarowania Przestrzennego i w Strategiach Rozwoju Kraju. TAKICH ROZWIĄZAŃ POTRZEBUJE PŁOCK."

________


LINK -- MAPA: PŁOCK -- KONCEPCJA INTEGRACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ PŁOCKA (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: PŁOCK -- KONCEPCJA INTEGRACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ PŁOCKA (MINIATURA)


Koncepcja integracji infrastruktury drogowej miasta Płocka i aglomeracji płockiej oraz scalenia urbanistycznego miasta Płocka.

________


LINK -- MAPA: KONCEPCJA ZBUDOWANIA OBWODNICY STAREGO MIASTA I NADWIŚLAŃSKIEJ PROMENADY Z BULWAREM W PŁOCKU (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: KONCEPCJA ZBUDOWANIA OBWODNICY STAREGO MIASTA I NADWIŚLAŃSKIEJ PROMENADY Z BULWAREM W PŁOCKU (MINIATURA)


Koncepcja budowy obwodnicy Starego Miasta w Płocku i nadwiślańskiej promenady wraz z bulwarem, oprócz pełnienia swoich, klasycznych funkcji użyteczności publicznej, ma także zastosowanie w celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas ewentualnej akcji ewakuacyjnej ludności w razie powstania poważnej awarii przemysłowej na terenie kompleksu rafineryjno-petrochemicznego lub w jego pobliżu. Nabrzeże nadwiślańskie wraz z drogą prowadzącą wzdłuż rzeki, stanowić może drogę ewakuacyjną z miasta w kierunku przeciwnym do ewentualnego miejsca poważnej awarii przemysłowej (np. teren PKN Orlen S. A.) czyli w kierunku wschodnim, wykorzystującą warunki Doliny Wisły, będącą w tym miejscu naturalnym kanałem wentylacyjnym, chroniącym przed toksycznymi gazami, oparami oraz innymi niebezpiecznymi substancjami.


________________________________________WYMAGANA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA DLA PŁOCKA -- GŁÓWNEGO, STRATEGICZNEGO OŚRODKA PALIWOWO-ENERGETYCZNEGO POLSKI, BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE OPTYMALNYM OŚRODKIEM DO POWSTANIA CENTRUM LOGISTYCZNEGO


LINK -- MAPA: SCHEMAT WYMAGANEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ DLA PŁOCKA -- GŁÓWNEGO, STRATEGICZNEGO OŚRODKA PALIWOWO-ENERGETYCZNEGO POLSKI, BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE OPTYMALNYM OŚRODKIEM DO POWSTANIA CENTRUM LOGISTYCZNEGO (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: SCHEMAT WYMAGANEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ DLA PŁOCKA -- GŁÓWNEGO, STRATEGICZNEGO OŚRODKA PALIWOWO-ENERGETYCZNEGO POLSKI, BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE OPTYMALNYM OŚRODKIEM DO POWSTANIA CENTRUM LOGISTYCZNEGO (MINIATURA)


Powyższy schemat, nie tylko ukazuje rozwiązania infrastrukturalne dla Płocka jako głównego, strategicznego ośrodka paliwowo-energetycznego Polski, ale, również jednocześnie, doskonałą lokalizację Płocka, jako ośrodka predysponującego wyjątkowo korzystnymi, licznymi uwarunkowaniami i optymalną lokalizacją do powstania tu centrum logistycznego.

Zaprezentowane powyżej koncepcje, dotyczą połączeń infrastruktury transportowej Płocka jako głównego, strategicznego ośrodka paliwowo-energetycznego Polski z siecią infrastruktury kraju, a także ośrodka wykorzystującego i łączącego ze sobą wiele bardzo korzystnych uwarunkowań naturalnych oraz infrastrukturalnych, niezbędnych do powstania w nim centrum logistycznego wraz z zastosowaniem węzłów intermodalnych, (spinających transport drogowy, wodny i kolejowy, realizując założenia dokumentu Komisji Europejskiej o nazwie: "Biała Księga. Plan utworzenia, jednolitego, europejskiego obszaru transportu -- dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu." -- LINK, wykorzystujących wiele kluczowych i bardzo istotnych elementów transportowych zlokalizowanych w centrum kraju tj. m. in.: największy pod względem powierzchni zbiornik wodny w Polsce (Jezioro Włocławskie) na rzece Wiśle, będącej na tym odcinku międzynarodową drogą wodną E40, węzeł autostradowy A1 z A2, węzeł kolejowy w Kutnie, możliwość połączenia kolejowego z Sochaczewem i dalej z Centralną Magistralą Kolejową (CMK) oraz port lotniczy w Modlinie, a także planowany Centralny Port Lotniczy między Łodzią, a Warszawą w Mszczonowie (powiat żyrardowski).

________


LINK -- MAPA POSTULOWANEGO MINIMUM DLA PŁOCKA I REGIONU PŁOCKIEGO – POŁĄCZEŃ TRANSPORTOWYCH, DROGOWYCH I KOLEJOWYCH DO REALIZACJI DO 2020 ROKU (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA POSTULOWANEGO MINIMUM DLA PŁOCKA I REGIONU PŁOCKIEGO – POŁĄCZEŃ TRANSPORTOWYCH, DROGOWYCH I KOLEJOWYCH DO REALIZACJI DO 2020 ROKU (MINIATURA)

________


LINK -- MAPA UKAZUJĄCA POŁĄCZENIE TRANSPORTU KOLEJOWEGO PRZEZ BUDOWĘ BRAKUJĄCEGO ODCINKA CMK NA ODCINKU: PŁOCK--SOCHACZEW--LINIA KOLEJOWA NR 4 (CMK) Z TRANSPORTEM WODNYM, WYKORZYSTUJĄCYM DOLNY ODCINEK WISŁY OD PŁOCKA I JEZIORA WŁOCŁAWSKIEGO DO PORTÓW TRÓJMIEJSKICH (ORAZ DO EWENTUALNEGO PORTU W ELBLĄGU) I MORZA BAŁTYCKIEGO (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA UKAZUJĄCA POŁĄCZENIE TRANSPORTU KOLEJOWEGO PRZEZ BUDOWĘ BRAKUJĄCEGO ODCINKA CMK NA ODCINKU: PŁOCK--SOCHACZEW--LINIA KOLEJOWA NR 4 (CMK) Z TRANSPORTEM WODNYM, WYKORZYSTUJĄCYM DOLNY ODCINEK WISŁY OD PŁOCKA I JEZIORA WŁOCŁAWSKIEGO DO PORTÓW TRÓJMIEJSKICH (ORAZ DO EWENTUALNEGO PORTU W ELBLĄGU) I MORZA BAŁTYCKIEGO (MINIATURA)


Poniżej przedstawione są, niektóre postanowienia rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie planu utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu.

„Parlament Europejski:

D. mając na uwadze, że transport w znacznej mierze może się przyczynić do realizacji celów strategii „Europa 2020”, zwłaszcza w takich dziedzinach jak zatrudnienie, trwały wzrost gospodarczy, badania, energia, innowacje i środowisko naturalne, przy czym w ramach tej strategii w sposób bardziej konsekwentny należy zwracać większą uwagę na kwestię bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego oraz lepiej koordynować oba te zagadnienia,…”

„5. popiera 10 celów…

– ograniczenie emisji CO2 w ruchu drogowym o 20%;

– ograniczenie poziomu hałasu i zużycia energii przez pojazdy szynowe o 20%;

– ograniczenie emisji CO2 w ruchu lotniczym w całej europejskiej przestrzeni powietrznej o 30%;

– ograniczenie emisji CO2 i substancji szkodliwych w żegludze w całej UE o 30%, do czego przyczynią się porozumienia IMO dotyczące wskaźnika konstrukcyjnego efektywności energetycznej i plan zarządzania efektywnością energetyczną statków; wzywa też do nadania wszystkim celom, o których mowa w niniejszym ustępie, charakteru priorytetowego i corocznego kontrolowania ich realizacji;”

„30. domaga się, aby w odniesieniu do transportu wodnego

– opracować wniosek w sprawie zwiększenia o 20% w stosunku do roku 2010 liczby multimodalnych połączeń (platform) dla żeglugi śródlądowej, portów rzecznych i transportu kolejowego, a także zapewnić odpowiednie wsparcie finansowe i rozszerzyć po 2013 r. program Marco Polo, by wydajnie wykorzystywać potencjał żeglugi;”

„20. wzywa do nadania priorytetowego charakteru działaniom służącym zapewnieniu zielonej logistyki i lepszego zarządzania mobilnością;”

„25. podkreśla, że ewentualne zmiany i standaryzacja jednostek ładunkowych, uwzględniające jednostki ładunkowe stosowane w transporcie na świecie oraz wymiary pojazdów transportowych, muszą służyć optymalizacji transportu multimodalnego i przynieść widoczne korzyści w postaci oszczędności paliwa, ograniczenia emisji i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;”

LINK -- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie planu utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu (cały tekst rezolucji)

Połączenie niezbędnej infrastruktury drogowo-kolejowej z węzłami intermodalnymi w Płocku spowoduje też duże oszczędności finansowe z tego względu, iż Płock położony jest blisko głównych szlaków komunikacyjnych kraju -- drogowych i kolejowych (gwarantujących z tego rejonu dogodne połączenia komunikacyjne z każdym, innym rejonem Polski), zatem niezbędna infrastruktura jaka byłaby tu potrzebna nie wymagałaby, więc relatywnie wielkich kosztów w stosunku do rozbudowy i utrzymywania dodatkowej infrastruktury lądowej, którą w/w szlaki wodne kompensowałyby. Wykorzystanie wodnych szlaków do celów transportowych, przyczyniłoby się także do redukcji ciężkiego ruchu samochodowego, poprawiając tym samym bezpieczeństwo na drogach, a także zmniejszenie ruchu towarowego na liniach kolejowych, pozwalając na zwiększenie przepustowości ruchu osobowego. Takie rozwiązania spowodowałyby podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności wielu regionów Polski. Kolejnym, korzystnym czynnikiem byłoby utrzymywanie odpowiedniego stanu głębokości koryt rzecznych dla umożliwienia żeglugi śródlądowej, w odniesieniu do systemów przeciwpowodziowych.

Usytuowanie Płocka jako miejsca utworzenia węzłów intermodalnych jest również optymalne ze względu na bliskość tego ośrodka do aglomeracji łódzkiej i warszawskiej oraz fakt, iż jest to rejon najdalej możliwie wysunięty pod względem dobrej żeglowności od ujścia Wisły (wschodni kraniec Jeziora Włocławskiego) w głąb kraju, a także znajdujący się najbliżej centrum Polski.

Ponadto Wisła na odcinku: Płock -- Gdańsk jest rzeką żeglowną o najlepszych walorach użytkowych w całym jej biegu w kontekście transportu, jak również w sensie środowiskowym (brak występowania obszarów objętych szczególną ochroną środowiska jak np. obszar "Natura 2000", zaczynający się od Płocka na wysokości Mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego i prowadzący w górę rzeki, sięgający do Warszawy z licznymi wyspami znajdującymi się w korycie rzeki i siedliskami lęgowymi ptactwa wodnego).

Z racji występującego tu przemysłu rafineryjnego istnieje, także konieczność gotowości do prowadzenia transportu wodnego za pomocą, którego do płockiego kompleksu zakładów rafineryjno-petrochemicznych dostarczane są elementy wielkogabarytowe.

Płock ze swoją lokalizacją w centrum kraju i położeniem nad Jeziorem Włocławskim na rzece Wiśle jest optymalnym punktem do łączenia transportu wodnego prowadzonego m. in. za pomocą międzynarodowych dróg wodnych:

-- drogą E30 Odrą ze Świnoujścia i Szczecina lub z Niemiec, następnie drogą E70 Wartą, Notecią i drogą E40 Wisłą do Płocka,

-- drogą E30 Odrą z Czech, Wrocławia, następnie drogą E70 Wartą, Notecią i drogą E40 Wisłą do Płocka

-- drogą E40 Wisłą z Gdańska do Płocka

-- drogą E40 z Ukrainy i Białorusi, następnie Bugiem i Wisłą do Płocka

-- drogą E70 z Kaliningradu Zalewem Wiślanym i Nogatem, następnie drogą E40 Wisłą do Płocka,

połączonych węzłami intermodalnymi w Płocku z transportem drogowym i kolejowym w celu dalszego rozprowadzania go z centralnych rejonów Polski we wszystkich kierunkach, a także w sytuacji odwrotnej, w której do węzłów intermodalnych prowadzony będzie transport drogowy i kolejowy, a od tych węzłów transport wodny w kierunku dolnych odcinków największych rzek w kraju.

LINK -- MIĘDZYNARODOWE DROGI WODNE W POLSCE -- źródło danych: Wikipedia

Takie, spójne i dobrze skoordynowane rozwiązania infrastrukturalne, wykorzystujące w/w korzystne, naturalne, geograficzne i logistyczne uwarunkowania, łączą ze sobą jednocześnie elementy konieczne wynikające z zapewnienia bezpieczeństwa ludności i energetycznego kraju z korzyściami gospodarczo-ekonomicznymi w kontekście aktywnego logistycznie i ekonomicznie oddziaływania największego podmiotu gospodarczego Polski i Europy Środkowo-Wschodniej – PKN Orlen S. A. wraz ze zlokalizowanym tu jego wielkim kompleksem zakładów rafineryjno-petrochemicznych, Płockim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym S. A. (PPPT S. A.) -- LINK

resztą branży chemicznej i innych oraz oszczędnościami wynikającymi z zastąpienia w dużym stopniu transportu drogowego, znacznie tańszym w utworzeniu i eksploatacji oraz ekologicznym transportem wodnym.

Przy rozbudowie odpowiedniej infrastruktury wokół płockiego ośrodka rafineryjno-petrochemicznego, zapewniającej bezpieczeństwo ludności i ochronę środowiska naturalnego, można zwiększyć moce przerobowe rafinerii, nawet przez jej rozbudowę, co miałoby również swój udział i przełożenie na niższe ceny paliw w Polsce, wpływające z kolei w znaczący sposób na stan gospodarki kraju.

Dlatego też bezwzględnie należy zastosować i wykorzystać powyższe rozwiązania jako korzystne w stopniu bardzo istotnym nie tylko dla regionu płockiego, ale także dla Polski i Unii Europejskiej.


________


LINK -- MAPA: ZMIANA KOSZTÓW TRANSPORTU W UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH: 2005--2030 BEZ ZMIAN POLITYKI TRANSPORTU (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____

________________________________________