Strona Główna Themes Artykuły Themes Download Themes Forum Themes Linki Themes Kategorie NewsówLipiec 25 2021 13:31:33
blankTłumaczblank
blank
blank
blankblankblank
blankNawigacjablank
blank Strona Główna
Artykuły
Download
FAQ
Forum
Linki
Kategorie Newsów
Kontakt
Szukaj


blank
blankblankblank
blankKAMPANIA NA RZECZ BUDOWY ODPOWIEDNIEJ I KONIECZNEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ DLA MIASTA PŁOCKA I REGIONU WRAZ Z PROPONOWANYMI KONCEPCJAMI DLA JEJ REALIZACJI, OPIS ZAGADNIEŃ -- CZĘŚĆ 2.blank
blank
________________________________________"KONCEPCJA ROZDWOJENIA GŁÓWNEJ OSI ROZWOJU POLSKI DO 2030 ROKU NA PRAWĄ STRONĘ WISŁY" -- MAPY INNEJ, PROPONOWANEJ KONCEPCJI (W DUŻYM STOPNIU ZBLIŻONEJ DO POWYŻSZEJ) INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ, WYMAGANEJ DLA PŁOCKA I REGIONU. AUTOR PONIŻEJ ZAPREZENTOWANYCH KONCEPCJI: Jan WyrębkowskiLINK -- MAPA: IDEA KONCEPCJI ROZDWOJENIA GŁÓWNEJ OSI ROZWOJU POLSKI DO 2030 ROKU NA PRAWĄ STRONĘ WISŁY (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: IDEA KONCEPCJI ROZDWOJENIA GŁÓWNEJ OSI ROZWOJU POLSKI DO 2030 ROKU NA PRAWĄ STRONĘ WISŁY (MINIATURA)


Cytat opisu do powyższej mapy autora tej koncepcji:

"Opracowanie na podstawie załączników Nr 1 i Nr 2 z dnia 13.11.2010 roku, przesłanych w dniu 02.03.2011 roku do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Marszałka Województwa Mazowieckiego i Prezydenta Miasta Płocka przy konsultacji Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030."

"Idea koncepcji rozdwojenia głównej osi rozwoju kraju i zintegrowania głównej infrastruktury transportowej.

Koncepcja zakłada rozdwojenie głównej osi rozwoju kraju do 2030 roku na prawą stronę Wisły i wpisanie Płocka do miast wsparcia polityki regionalnej. Aktualna Koncepcja Rozwoju Kraju zakłada główną oś opartą o autostradę A2 Ustawienie Strategii Rozwoju Kraju do 2030 roku według przedstawianej autorskiej "Koncepcji...", pozwoli stworzyć lepszą spójność terytorialną Kraju. Będzie to sprzyjać dalszemu rozwojowi, a Płockowi pozwoli uporządkować swoją urbanistykę, zapewniając radykalną poprawę bezpieczeństwa funkcjonowania z zakładami dużego ryzyka awarii przemysłowej (ZDR-ami)."

________


LINK -- MAPA: DROGA "VIA EUROPE" PRZEZ PŁOCK (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: DROGA "VIA EUROPE" PRZEZ PŁOCK (MINIATURA)


Cytat opisu do powyższej mapy autora tej koncepcji:

"Koncepcja najbardziej funkcjonalnego układu dróg w Polsce. Odcinek drogi szybkiego ruchu spinający A2 przez A1 z S10 i S7 rozdwajający główną oś rozwoju kraju na prawą stronę Wisły (I etap), można w następnej kolejności rozbudować ją, stwarzając połączenie za pomocą drogi o nazwie roboczej: "Via Europe", łączącej się z węzłem drogowym w miejscowości Krzyżowa, spinającego autostradę A4 z drogą ekspresową A18 (II etap).

Także wyprowadzenie drogi szybkiego ruchu S10 z Warszawy, a nie z Płońska. Takie rozwiązanie docelowe ma dużą szansę na uzgodnienie, gdyż poprawia spójność infrastruktury transportowej, a także spójność terytorialną kraju i UE."

________


LINK -- MAPA: PROPONOWANY PRZEBIEG DROGI "VIA EUROPE" NA TLE MIEJSKICH I WIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: PROPONOWANY PRZEBIEG DROGI "VIA EUROPE" NA TLE MIEJSKICH I WIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH (MINIATURA)


Cytat opisu do powyższej mapy autora tej koncepcji:

"Rys. 31 projektu KPZK 2030 dobrze uzasadnia celowość poprowadzenia drogi 'Via Europe" przez Płock. Przeprowadzona przez Płock droga 'Via Europe" poprawiłaby spójność terytorialną kraju i zlikwidowałaby peryferyjność dużego obszaru w centrum kraju."

________


LINK -- MAPA: PROPOZYCJA ZINTEGROWANIA DROGOWEJ INFRASTRUKTURY KRAJU PRZEZ WYBUDOWANIE DODATKOWYCH DRÓG EKSPRESOWYCH (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: PROPOZYCJA ZINTEGROWANIA DROGOWEJ INFRASTRUKTURY KRAJU PRZEZ WYBUDOWANIE DODATKOWYCH DRÓG EKSPRESOWYCH (MINIATURA)


Cytat opisu do powyższej mapy autora tej koncepcji:

"Przedstawiona w dniu 02.03. 2011r. Ministerstwu Rozwoju Regionalnego przy konsultacji KPZK 2030 koncepcyjna propozycja zintegrowania dróg krajowych.

ZALETY:

-- zapewnia dobrą sieć drogową dla Płocka gdzie jest największa krajowa koncentracja niebezpiecznych i strategicznych zakładów

-- poprawia bezpieczeństwo funkcjonowania płockiego ośrodka przemysłowego i kraju,

-- dobrze integruje przestrzeń terytorialna kraju i UE,

-- realizuje strategię Komisji Europejskiej do 2050 roku, zakładającą lepsze zintegrowanie infrastruktury transportowej UE,

-- odciąża warszawski węzeł drogowy,

-- zapewnia dobre dojazdy z każdego kierunku do budowanego portu lotniczego w Modlinie.


Natomiast realizowany, obecny plan budowy krajowej sieci dróg ekspresowych i autostrad posiada szereg wad:

-- nie zapewnia dróg dla bezpiecznego funkcjonowania Płocka z największą krajową koncentracją niebezpiecznych i strategicznych zakładów,

-- nie zapewnia dobrej spójności terytorialnej kraju i dobrej spójności terytorialnej UE,

-- koncentruje natężenie ruchu w warszawskim węźle drogowym,

-- nie zapewnia dobrych dojazdów do budowanego portu lotniczego w Modlinie."

________


LINK -- MAPA: SIEĆ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W EUROPIE I KIERUNKI INTEGRACJI UNII EUROPEJSKIEJ NA WSCHÓD I KRAJE NADBAŁTYCKIE (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE) -- źródło grafiki: Wikipedia

____
MAPA: SIEĆ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W EUROPIE I KIERUNKI INTEGRACJI UNII EUROPEJSKIEJ NA WSCHÓD I KRAJE NADBAŁTYCKIE -- źródło grafiki: Wikipedia (MINIATURA)

________


LINK -- MAPA: OBSZARY INTEGRACJI W EUROPIE Z UDZIAŁEM POLSKI I INNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: OBSZARY INTEGRACJI W EUROPIE Z UDZIAŁEM POLSKI I INNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ (MINIATURA)

________


LINK -- MAPA "KONCEPCJA ROZDWOJENIA GŁÓWNEJ OSI ROZWOJU KRAJU -- VIA EUROPE PRZEZ PŁOCK"
"VIA EUROPE PRZEZ PŁOCK, WARSZAWA -- BYDGOSZCZ PRZEZ PŁOCK, OBWODNICA DK 60, OBWODNICA DK 62" (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)


____
MAPA: "KONCEPCJA ROZDWOJENIA GŁÓWNEJ OSI ROZWOJU KRAJU -- VIA EUROPE PRZEZ PŁOCK"
"VIA EUROPE PRZEZ PŁOCK, WARSZAWA -- BYDGOSZCZ PRZEZ PŁOCK, OBWODNICA DK 60, OBWODNICA DK 62"(MINIATURA)


Cytat opisu do powyższej mapy autora tej koncepcji:

"Koncepcja zakłada wyjście drogi szybkiego ruchu S10 do Szczecina od prawobrzeżnej Warszawy, a nie od Płońska (przejście jej po obrzeżach Płocka) oraz spięcie autostrad A2 i A1 przez Gostynin i Płock z drogą S7. Takie rozwiązanie poprawi spójność terytorialną kraju, stworzy bardzo dobre połączenia z całego kraju do Portu Lotniczego w Modlinie, pozwoli uporządkować urbanistykę Płocka zapewniając mu radykalną poprawę bezpieczeństwa funkcjonowania z zakładami dużego ryzyka awarii przemysłowej (ZDR-ami). Wykonując również obwodnice dla Płocka dróg krajowych Nr 60 i Nr 62 stworzono by sytuację, że Płock znalazłby się wewnątrz obwodnicowego ringu otaczającego miasto. Przedstawiana koncepcja jest rozwiązaniem bardzo dobrym dla Gostynina, Płocka, Warszawy, Północnego Mazowsza i spójności całego kraju."

________


LINK -- MAPA: "KONCEPCJA DOCELOWEGO UKSZTAŁTOWANIA PŁOCKA I ZEWNĘTRZNYCH POŁĄCZEŃ" -- POWIĘKSZENIE ZAZNACZONEGO FRAGMENTU POWYŻSZEJ MAPY, OZNACZONEGO JAKO: "ZAŁĄCZNIK NR 1" (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: "KONCEPCJA DOCELOWEGO UKSZTAŁTOWANIA PŁOCKA I ZEWNĘTRZNYCH POŁĄCZEŃ" -- "ZAŁĄCZNIK NR 1" (MINIATURA)
LINK -- MAPA Z POWIĘKSZONYM REJONEM PŁOCKA (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA Z POWIĘKSZONYM REJONEM PŁOCKA (MINIATURA)


Cytat opisu do powyższej mapy autora tej koncepcji:

"Koncepcja przedstawia propozycję docelowego ukształtowania urbanistycznego Płocka i powiązań z zewnętrzną infrastrukturą dla maksymalnie bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania Płocka z zakładami dużego ryzyka awarii przemysłowej (ZDR-ami). Z pośród jedenastu ZDR-ów zlokalizowanych w woj. mazowieckim, zlokalizowanych w rejonie Płocka jest 5 ( w tym 3 w kompleksie kombinatu rafineryjno-petrochemicznego i Baza surowcowo-magazynowa w Miszewku Strzałkowskim k/Płocka w tzw. „Plebance”). Są to obiekty strategiczne dla gospodarki krajowej i UE -- jeden z największych kompleksów rafineryjno-petrochemicznych w Europie. Proponowane rozwiązanie poprawia spójność terytorialną całego kraju, zapewnia bardzo dobre połączenia do Portu Lotniczego w Modlinie z Warszawy i z całego kraju.

W ramach konsultacji społecznej projektu KPZK 2030 takie rozwiązania dróg dla Płocka zaproponowano w dniu 02.03.2011r. Ministerstwu Rozwoju Regionalnemu. Płock posiadałby wykształtowany RING wokół miasta i doskonałe rozwiązania komunikacyjne (drogowe i kolejowe) w każdym kierunku. Realizacja sukcesywna -- nie wszystko do 2030 roku, ale wszystko zaplanowane i ujęte w Planach Zagospodarowania Przestrzennego i w Strategiach Rozwoju Kraju. TAKICH ROZWIĄZAŃ POTRZEBUJE PŁOCK."

________


LINK -- MAPA: PŁOCK -- KONCEPCJA INTEGRACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ PŁOCKA (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: PŁOCK -- KONCEPCJA INTEGRACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ PŁOCKA (MINIATURA)


Koncepcja integracji infrastruktury drogowej miasta Płocka i aglomeracji płockiej oraz scalenia urbanistycznego miasta Płocka.

________


LINK -- MAPA: KONCEPCJA ZBUDOWANIA OBWODNICY STAREGO MIASTA I NADWIŚLAŃSKIEJ PROMENADY Z BULWAREM W PŁOCKU (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: KONCEPCJA ZBUDOWANIA OBWODNICY STAREGO MIASTA I NADWIŚLAŃSKIEJ PROMENADY Z BULWAREM W PŁOCKU (MINIATURA)


Koncepcja budowy obwodnicy Starego Miasta w Płocku i nadwiślańskiej promenady wraz z bulwarem, oprócz pełnienia swoich, klasycznych funkcji użyteczności publicznej, ma także zastosowanie w celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas ewentualnej akcji ewakuacyjnej ludności w razie powstania poważnej awarii przemysłowej na terenie kompleksu rafineryjno-petrochemicznego lub w jego pobliżu. Nabrzeże nadwiślańskie wraz z drogą prowadzącą wzdłuż rzeki, stanowić może drogę ewakuacyjną z miasta w kierunku przeciwnym do ewentualnego miejsca poważnej awarii przemysłowej (np. teren PKN Orlen S. A.) czyli w kierunku wschodnim, wykorzystującą warunki Doliny Wisły, będącą w tym miejscu naturalnym kanałem wentylacyjnym, chroniącym przed toksycznymi gazami, oparami oraz innymi niebezpiecznymi substancjami.


________________________________________WYMAGANA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA DLA PŁOCKA -- GŁÓWNEGO, STRATEGICZNEGO OŚRODKA PALIWOWO-ENERGETYCZNEGO POLSKI, BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE OPTYMALNYM OŚRODKIEM DO POWSTANIA CENTRUM LOGISTYCZNEGO


LINK -- MAPA: SCHEMAT WYMAGANEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ DLA PŁOCKA -- GŁÓWNEGO, STRATEGICZNEGO OŚRODKA PALIWOWO-ENERGETYCZNEGO POLSKI, BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE OPTYMALNYM OŚRODKIEM DO POWSTANIA CENTRUM LOGISTYCZNEGO (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: SCHEMAT WYMAGANEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ DLA PŁOCKA -- GŁÓWNEGO, STRATEGICZNEGO OŚRODKA PALIWOWO-ENERGETYCZNEGO POLSKI, BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE OPTYMALNYM OŚRODKIEM DO POWSTANIA CENTRUM LOGISTYCZNEGO (MINIATURA)


Powyższy schemat, nie tylko ukazuje rozwiązania infrastrukturalne dla Płocka jako głównego, strategicznego ośrodka paliwowo-energetycznego Polski, ale, również jednocześnie, doskonałą lokalizację Płocka, jako ośrodka predysponującego wyjątkowo korzystnymi, licznymi uwarunkowaniami i optymalną lokalizacją do powstania tu centrum logistycznego.

Zaprezentowane powyżej koncepcje, dotyczą połączeń infrastruktury transportowej Płocka jako głównego, strategicznego ośrodka paliwowo-energetycznego Polski z siecią infrastruktury kraju, a także ośrodka wykorzystującego i łączącego ze sobą wiele bardzo korzystnych uwarunkowań naturalnych oraz infrastrukturalnych, niezbędnych do powstania w nim centrum logistycznego wraz z zastosowaniem węzłów intermodalnych, (spinających transport drogowy, wodny i kolejowy, realizując założenia dokumentu Komisji Europejskiej o nazwie: "Biała Księga. Plan utworzenia, jednolitego, europejskiego obszaru transportu -- dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu." -- LINK, wykorzystujących wiele kluczowych i bardzo istotnych elementów transportowych zlokalizowanych w centrum kraju tj. m. in.: największy pod względem powierzchni zbiornik wodny w Polsce (Jezioro Włocławskie) na rzece Wiśle, będącej na tym odcinku międzynarodową drogą wodną E40, węzeł autostradowy A1 z A2, węzeł kolejowy w Kutnie, możliwość połączenia kolejowego z Sochaczewem i dalej z Centralną Magistralą Kolejową (CMK) oraz port lotniczy w Modlinie, a także planowany Centralny Port Lotniczy między Łodzią, a Warszawą w Mszczonowie (powiat żyrardowski).

________


LINK -- MAPA POSTULOWANEGO MINIMUM DLA PŁOCKA I REGIONU PŁOCKIEGO – POŁĄCZEŃ TRANSPORTOWYCH, DROGOWYCH I KOLEJOWYCH DO REALIZACJI DO 2020 ROKU (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA POSTULOWANEGO MINIMUM DLA PŁOCKA I REGIONU PŁOCKIEGO – POŁĄCZEŃ TRANSPORTOWYCH, DROGOWYCH I KOLEJOWYCH DO REALIZACJI DO 2020 ROKU (MINIATURA)

________


LINK -- MAPA UKAZUJĄCA POŁĄCZENIE TRANSPORTU KOLEJOWEGO PRZEZ BUDOWĘ BRAKUJĄCEGO ODCINKA CMK NA ODCINKU: PŁOCK--SOCHACZEW--LINIA KOLEJOWA NR 4 (CMK) Z TRANSPORTEM WODNYM, WYKORZYSTUJĄCYM DOLNY ODCINEK WISŁY OD PŁOCKA I JEZIORA WŁOCŁAWSKIEGO DO PORTÓW TRÓJMIEJSKICH (ORAZ DO EWENTUALNEGO PORTU W ELBLĄGU) I MORZA BAŁTYCKIEGO (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA UKAZUJĄCA POŁĄCZENIE TRANSPORTU KOLEJOWEGO PRZEZ BUDOWĘ BRAKUJĄCEGO ODCINKA CMK NA ODCINKU: PŁOCK--SOCHACZEW--LINIA KOLEJOWA NR 4 (CMK) Z TRANSPORTEM WODNYM, WYKORZYSTUJĄCYM DOLNY ODCINEK WISŁY OD PŁOCKA I JEZIORA WŁOCŁAWSKIEGO DO PORTÓW TRÓJMIEJSKICH (ORAZ DO EWENTUALNEGO PORTU W ELBLĄGU) I MORZA BAŁTYCKIEGO (MINIATURA)


Poniżej przedstawione są, niektóre postanowienia rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie planu utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu.

„Parlament Europejski:

D. mając na uwadze, że transport w znacznej mierze może się przyczynić do realizacji celów strategii „Europa 2020”, zwłaszcza w takich dziedzinach jak zatrudnienie, trwały wzrost gospodarczy, badania, energia, innowacje i środowisko naturalne, przy czym w ramach tej strategii w sposób bardziej konsekwentny należy zwracać większą uwagę na kwestię bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego oraz lepiej koordynować oba te zagadnienia,…”

„5. popiera 10 celów…

– ograniczenie emisji CO2 w ruchu drogowym o 20%;

– ograniczenie poziomu hałasu i zużycia energii przez pojazdy szynowe o 20%;

– ograniczenie emisji CO2 w ruchu lotniczym w całej europejskiej przestrzeni powietrznej o 30%;

– ograniczenie emisji CO2 i substancji szkodliwych w żegludze w całej UE o 30%, do czego przyczynią się porozumienia IMO dotyczące wskaźnika konstrukcyjnego efektywności energetycznej i plan zarządzania efektywnością energetyczną statków; wzywa też do nadania wszystkim celom, o których mowa w niniejszym ustępie, charakteru priorytetowego i corocznego kontrolowania ich realizacji;”

„30. domaga się, aby w odniesieniu do transportu wodnego

– opracować wniosek w sprawie zwiększenia o 20% w stosunku do roku 2010 liczby multimodalnych połączeń (platform) dla żeglugi śródlądowej, portów rzecznych i transportu kolejowego, a także zapewnić odpowiednie wsparcie finansowe i rozszerzyć po 2013 r. program Marco Polo, by wydajnie wykorzystywać potencjał żeglugi;”

„20. wzywa do nadania priorytetowego charakteru działaniom służącym zapewnieniu zielonej logistyki i lepszego zarządzania mobilnością;”

„25. podkreśla, że ewentualne zmiany i standaryzacja jednostek ładunkowych, uwzględniające jednostki ładunkowe stosowane w transporcie na świecie oraz wymiary pojazdów transportowych, muszą służyć optymalizacji transportu multimodalnego i przynieść widoczne korzyści w postaci oszczędności paliwa, ograniczenia emisji i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;”

LINK -- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie planu utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu (cały tekst rezolucji)

Połączenie niezbędnej infrastruktury drogowo-kolejowej z węzłami intermodalnymi w Płocku spowoduje też duże oszczędności finansowe z tego względu, iż Płock położony jest blisko głównych szlaków komunikacyjnych kraju -- drogowych i kolejowych (gwarantujących z tego rejonu dogodne połączenia komunikacyjne z każdym, innym rejonem Polski), zatem niezbędna infrastruktura jaka byłaby tu potrzebna nie wymagałaby, więc relatywnie wielkich kosztów w stosunku do rozbudowy i utrzymywania dodatkowej infrastruktury lądowej, którą w/w szlaki wodne kompensowałyby. Wykorzystanie wodnych szlaków do celów transportowych, przyczyniłoby się także do redukcji ciężkiego ruchu samochodowego, poprawiając tym samym bezpieczeństwo na drogach, a także zmniejszenie ruchu towarowego na liniach kolejowych, pozwalając na zwiększenie przepustowości ruchu osobowego. Takie rozwiązania spowodowałyby podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności wielu regionów Polski. Kolejnym, korzystnym czynnikiem byłoby utrzymywanie odpowiedniego stanu głębokości koryt rzecznych dla umożliwienia żeglugi śródlądowej, w odniesieniu do systemów przeciwpowodziowych.

Usytuowanie Płocka jako miejsca utworzenia węzłów intermodalnych jest również optymalne ze względu na bliskość tego ośrodka do aglomeracji łódzkiej i warszawskiej oraz fakt, iż jest to rejon najdalej możliwie wysunięty pod względem dobrej żeglowności od ujścia Wisły (wschodni kraniec Jeziora Włocławskiego) w głąb kraju, a także znajdujący się najbliżej centrum Polski.

Ponadto Wisła na odcinku: Płock -- Gdańsk jest rzeką żeglowną o najlepszych walorach użytkowych w całym jej biegu w kontekście transportu, jak również w sensie środowiskowym (brak występowania obszarów objętych szczególną ochroną środowiska jak np. obszar "Natura 2000", zaczynający się od Płocka na wysokości Mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego i prowadzący w górę rzeki, sięgający do Warszawy z licznymi wyspami znajdującymi się w korycie rzeki i siedliskami lęgowymi ptactwa wodnego).

Z racji występującego tu przemysłu rafineryjnego istnieje, także konieczność gotowości do prowadzenia transportu wodnego za pomocą, którego do płockiego kompleksu zakładów rafineryjno-petrochemicznych dostarczane są elementy wielkogabarytowe.

Płock ze swoją lokalizacją w centrum kraju i położeniem nad Jeziorem Włocławskim na rzece Wiśle jest optymalnym punktem do łączenia transportu wodnego prowadzonego m. in. za pomocą międzynarodowych dróg wodnych:

-- drogą E30 Odrą ze Świnoujścia i Szczecina lub z Niemiec, następnie drogą E70 Wartą, Notecią i drogą E40 Wisłą do Płocka,

-- drogą E30 Odrą z Czech, Wrocławia, następnie drogą E70 Wartą, Notecią i drogą E40 Wisłą do Płocka

-- drogą E40 Wisłą z Gdańska do Płocka

-- drogą E40 z Ukrainy i Białorusi, następnie Bugiem i Wisłą do Płocka

-- drogą E70 z Kaliningradu Zalewem Wiślanym i Nogatem, następnie drogą E40 Wisłą do Płocka,

połączonych węzłami intermodalnymi w Płocku z transportem drogowym i kolejowym w celu dalszego rozprowadzania go z centralnych rejonów Polski we wszystkich kierunkach, a także w sytuacji odwrotnej, w której do węzłów intermodalnych prowadzony będzie transport drogowy i kolejowy, a od tych węzłów transport wodny w kierunku dolnych odcinków największych rzek w kraju.

LINK -- MIĘDZYNARODOWE DROGI WODNE W POLSCE -- źródło danych: Wikipedia

Takie, spójne i dobrze skoordynowane rozwiązania infrastrukturalne, wykorzystujące w/w korzystne, naturalne, geograficzne i logistyczne uwarunkowania, łączą ze sobą jednocześnie elementy konieczne wynikające z zapewnienia bezpieczeństwa ludności i energetycznego kraju z korzyściami gospodarczo-ekonomicznymi w kontekście aktywnego logistycznie i ekonomicznie oddziaływania największego podmiotu gospodarczego Polski i Europy Środkowo-Wschodniej – PKN Orlen S. A. wraz ze zlokalizowanym tu jego wielkim kompleksem zakładów rafineryjno-petrochemicznych, Płockim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym S. A. (PPPT S. A.) -- LINK

resztą branży chemicznej i innych oraz oszczędnościami wynikającymi z zastąpienia w dużym stopniu transportu drogowego, znacznie tańszym w utworzeniu i eksploatacji oraz ekologicznym transportem wodnym.

Przy rozbudowie odpowiedniej infrastruktury wokół płockiego ośrodka rafineryjno-petrochemicznego, zapewniającej bezpieczeństwo ludności i ochronę środowiska naturalnego, można zwiększyć moce przerobowe rafinerii, nawet przez jej rozbudowę, co miałoby również swój udział i przełożenie na niższe ceny paliw w Polsce, wpływające z kolei w znaczący sposób na stan gospodarki kraju.

Dlatego też bezwzględnie należy zastosować i wykorzystać powyższe rozwiązania jako korzystne w stopniu bardzo istotnym nie tylko dla regionu płockiego, ale także dla Polski i Unii Europejskiej.


________


LINK -- MAPA: ZMIANA KOSZTÓW TRANSPORTU W UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH: 2005--2030 BEZ ZMIAN POLITYKI TRANSPORTU (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____

________________________________________bullet Dodane przez Sylwester Fiet dnia grudzień 20 2012 15:21:310 Komentarzy ˇ 9364 Czytań - Drukuj
blankKomentarzeblank
blank Brak komentarzy. blank
blankblankblank
blankDodaj komentarzblank
blank Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze. blank
blankblankblank
blankOcenyblank
blank
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
blank
blankblankblank
blankLogowanieblank
blank
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
blank
blankblankblank
blankShoutboxblank
blank
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

CurtisMa
28/03/2018 08:09
[url=http://history.vniid
ad.ru/cache/simple.php?at
=1607-Trenbolone-Generic-
Supplements-Methandienone
-China-Oxymetholone-Manuf
acturer.html]Trenbolone Generic Supplements[/url] Mak


Merlindroge
22/03/2018 07:52
[url=http://www.indrajit.
in/css/body.asp?mens=157-
Venta-Cialis-Barcelona,Ka
magra-100-Gold,Kamagra-10
0-Miligramos/]Venta Cialis Barcelona[/url] As we get older, everyday such things a


CurtisMa
11/03/2018 15:50
[url=http://www.dossierex
press.com/css/filter.asp?
p=436]Viagra Online Fast Delivery[/url] Your feeling of smell could be a highly effective recollection aide. It is actually hardwired straig


elinorre16
03/01/2018 02:17
Пор
85;о фот
86; - раз
75;ляд&
#1099;ваm
0;ь онл

TylerJailm
23/07/2017 07:13
ljhwuqj http://www.campingmareblu
.it/free-tr-fit-4-299.htm
l http://www.blackhorsesv.i
t/773-gazelle-saldi.html http://www.historiography
.it/scarpe-gucci-on-line-
856.html htt


CurtisMa
20/07/2017 02:07
vzibykp http://www.romars.it/air-
max-2016-uomo-nere-360.ht
ml http://www.happycentre.it
/813-ferragamo-cintura-uo
mo.htm http://www.agriturismo-a-
firenze.it/397-scarpe-con
v


DonaldZed
09/07/2017 15:48
wwnohna http://www.cattery-a-natu
resgift.nl/ray-ban-zonneb
ril-aviator-dames-987.php
http://www.desmaeckvanspa
.nl/626-clarks-desert-boo
t-heren-aanbieding.html http://www.quan


ScottHeaxy
25/06/2017 11:43
mftopzu http://www.ugtrepsol.es/p
recio-zapatos-jimmy-choo-
336.php http://www.wallbank-lfc.c
o.uk/231-adidas-tubular-i
nvader-green.htm http://www.xingbang.es/za
patillas-fila-m


DonaldZed
16/06/2017 20:43
fbrvgst http://www.active-health.
nl/mizuno-wave-tornado-x-
944.htm http://www.veilinghuiscoi
ns-art.nl/adidas-dragon-s
hoes-629.html http://www.ehev.es/022-gu
cci-zapatos-deport


Hyman
31/12/2012 00:53
[url=http://www.habitdres
s.com/robe-de-soire.html]
robes de soire[/url] robes de soire used an believed $82. two billion on U. S. journey and tourism-related merchandise and solutions - a boos


Archiwum
blank
blankblankblank
nav-left nav

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie